Şarjlı matkap içerisinde yer alan piller çeşitli kimyasallara sahip olmaları ile dikkat çeker. Bu pil gruplarının zaman içerisinde performanslarını kaybetmesi durumları yaşanabilir. Bunun yanında pillerin tekrar eski performanslarına kavuşması durumları söz konusu olmaz. Bu tarz durumlarda yapılması gerekenler bellidir. Bosh 12 volt lityum batarya yenileme işlemleri gerçekleştirilmelidir. Şarj matkap batarya değişimlerinin gerçekleştirilmesi için batarya ömrünün bitmesinin beklenmesi gerekir. Ömrünü tamamlamış olan pillerin değiştirilmesi mümkündür.

Şarjlı matkaplarda pil yenileme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için pil puntalama makinelerinin kullanımı gerekir. Bu piller çoğunlukla birbirlerine seri bir şekilde bağlı olsalar da bazen matkabın çalışma sürelerinin artırılması adına seri gruplara paralel grupların bağlanması da sağlanabilir. Böylece matkabın motorunun gerekli voltajı yakalaması ve uzun süreler çalışması mümkün olur. Şarjlı matkaplarda bataryaların yenilenmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi sanıldığı kadar kolay uygulamalar değildir. Bunun için pillerin kimyası ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak son derece önemlidir.

Bosh Lityum Batarya Yenileme İşlemi

Bosh 12 volt lityum batarya yenileme firması tarafından bu işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekir. Herhangi aksi bir durumun yaşanması durumunda matkabın hasar görmesi, yangın çıkması, satın alınan ürünün çöp olması durumları söz konusu olabilir. Şarjlı matkap batarya yenileme işlemlerinde pillerin birbirlerine doğru şekilde bağlanması önemli bir konudur. Pillerin bağlanması için yüksek akım taşıyabilen, kesit hesapları yapılmış olan saf nikel iletkenlerin tercih edilmesi gerekir. Aksi halde pillerin arasında bulunan iletkenlerin fazla ısınması durumunda yangın gibi istenmeyen durumlar söz konusu olabilir.

Pillerin birbirlerine bağlanması adına iletken tellerin piller üzerine punta makineleri ile kaynaklanması işlemi gerçekleştirilir. En çok yapılan hatalardan biri pil üzerine doğrudan tel ya da kabloların lehimlenerek pillerin birleştirilmesidir. Bu durumlar pillerin çok fazla ısınmasına neden olur. Bu sebeple pillerin ömrünün azalması, özelliklerini kaybetmesi, yangın ya da patlama durumları söz konusu olabilir. Bosh 12 volt lityum batarya yenileme firmaları bu konuda son derece dikkatlidir. Bu işlemler için doğru ekipmanların tercih edilmesi önemli bir konudur.

Sıkça yapılan hatalardan biri de Li-ion piller için BMS devrelerinin kullanılmamasıdır. Bu tarz durumlarda bataryanın aşırı şarj olması, deşarj olması gibi durumlar söz konusu olabilir.

Bosh Lityum Batarya Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Şarjlı matkaplar yüksek akım çeken cihazlardır. Bu nedenle yüksek akım verebilen pillerin tercih edilmesi son derece önemlidir. Yüksek akım veremeyen Li-ion piller şarjlı matkaplar için uygun olmazlar. Bunun dışında kullanılacak BMS devrelerinin yüksek akımlı olması da önemli konulardan biridir. Tercih edilecek olan pillerin iç dirençlerinin düşük olması da önemli konulardan biridir. Şarjlı matkaplar için Ni-Cd ve Li-ion piller tercih edilir. Bu piller dışında pil kullanmak zararlı olacaktır.

Bosh Lityum Batarya Ömrü

Şarjlı matkap ömürleri kullanım şekillerine, kimyalarına, kullanılmama durumlarına göre değişiklik gösterir. Ni-Cd pillerin doğru koşullarda kullanılması halinde 500-800 şarj deşarj döngüsü bulunur. Bu sürenin sonunda kapasiteleri hızlı bir şekilde azalarak ömrü azalacaktır. Fakat Ni-Cd pillerde hafıza etkisi olduğundan kapasitenin zaman içinde düşmesi durumları söz konusu olabilir. Bu nedenle bu piller tamamen deşarj edildikten sonra şarja takılmaları ve tamamen şarj olduktan sonra kullanılmaları gerekir.

Li-ion pillerin ömrü ortalama 500 şarj deşarj kadardır. 500 döngü sonunda kapasitelerinin %80’ine ulaşırlar. Sonrasında yavaş yavaş kapasitelerinin düşmesi durumları söz konusu olur. Bu durumda da bataryaların değişmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekir. Bosh 12 volt lityum batarya yenileme fiyatları tercih edilen pillere göre farklılık gösterir. https://lityumionpil.com/ sitesinden detaylı bilgi alabilirsiniz.